Podjetje: Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo

Naslov: Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE

VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV STANOVALCEV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVNIKA/PSIHIATRA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH DOMA STAREJŠIH – MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ, RAZDELJEVANJE ZDRAVIL, KOPANJE, IZVAJANJE NEGE PRI STANOVACLIH DOMA STAREJŠIH, HRANJENJE STANOVALCEV,…