Podjetje: PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 7 , 2380 SLOVENJ GRADEC

DELO KNJIŽNIČARJA/KE V OSNOVNI ŠOLI. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA.