Podjetje: PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 7 , 2380 SLOVENJ GRADEC

NALOGE IN DELA KNJIŽNIČARJA V OSNOVI ŠOLI, V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM