Podjetje: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

Naslov: TURJAŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

-SODELOVANJE PRI PRIDOBIVANJU KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV,
-SODELOVANJE PRI STROKOVNI OBDELAVI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA,
-SPREJEMANJE, RAZVRŠČANJE, UREJANJE IN ODDAJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA,
-POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ENOSTAVNIH INFORMACIJ UPORABNIKOM,
-EVIDENCO IN ADMINISTRACIJO IZPOSOJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA,
-SODELOVANJE PRI POSREDOVANJU KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DOKUMENTOV V MEDKNJIŽNIČNI IZPOSOJI,
-BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE,
-REPRODUCIRANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA,
-DRUGO DELO PRI POSREDOVANJU GRADIVA IN INFORMACIJ,
-SKRB ZA HRANJENJE IN VAROVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA,
-SODELOVANJE PRI INVENTURI KNJIŽNIČNIH ZBIRK,
-MENTORSKO DELO,
-PRIPRAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA DIGITALIZACIJO,
-IZDELAVO STATISTIK, PREGLEDNIC IN IZPISOV S SVOJEGA PODROČJA DELA,
-SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVENIH IN PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTIH,
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAČRTOV IN POROČIL S SVOJEGA PODROČJA DELA,
-SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH,
-SODELOVANJE V RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH,
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA KNJIŽNICE,
-STROKOVNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SORODNIMI ORGANIZACIJAMI,
-SPREMLJANJE IN UPORABA NOVOSTI NA STROKOVNEM PODROČJU,
-SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN IZBOLJŠAVAH DELOVNEGA OKOLJA,
-IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH.