Podjetje: OSNOVNA ŠOLA BREG

Naslov: ROGAŠKA CESTA 6 , 2250 PTUJ

KNJIŽNIČAR V KNJIŽNICI POSREDUJE PODATKE O GRADIVIH IN IZ GRADIV UPORABNIKOM, OBISKOVALCEM KNJIŽNICE. TO DELA NA PODLAGI KATALOGOV IN SEZNAMOV BIBLIOGRAFIJ V KNJIŽNICI, INFORMACIJE IŠČE TUDI V RAČUNALNIŠKIH BAZAH PODATKOV. POLEG TEGA SODELUJE PRI IZBORU GRADIV IN OBLIKOVANJU ZBIRK, VODI IN ORGANIZIRA INFORMACIJSKO SLUŽBO V KNJIŽNICI, IZOBRAŽUJE UPORABNIKE IN JIH OBVEŠČA O KNJIŽNICI IN NJENEM DELOVANJU.