Podjetje: OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA

Naslov: OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48, 1000 LJUBLJANA

VODENJE ŠOLSKE KNJIŽNICE, PEDAGOŠKO IN DRUGO DELO, VODENJE UČBENIŠKEGA SKLADA IN DRUGO DELO V SKLADU Z LDN, OPISOM DEL IN NALOG V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN NAVODILI VODSTVA ZAVODA