Podjetje: KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA

Naslov: TRG SVOBODE 16, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

VSA OPRAVILA PRI IZPOSOJI IN VRAČILU KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, SAMOSTOJNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE (ISKANJE GRADIVA IN POSREDOVANJE INFORMACIJ),
POSPRAVLJANJE IN UREJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE,
OPREMLJANJE GRADIVA, VKLJUČNO ZA RFID IZPOSOJO,
IZDELOVANJE STATISTIK, PREGLEDNIC IN IZPISOV,
SODELOVANJE PRI PROJEKTIH IN DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE,
DELO V OBDELAVI GRADIVA, IZVAJA DRUGE NALOGE IN OPRAVILA NA DELOVNEM MESTU, KI JIH V SKLADU S SVOJIMI KOMPETENCAMI LAHKO OPRAVLJA
.