Podjetje: MESTNA OBČINA KRANJ

Naslov: Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ

ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, SKRB ZA EVIDENCO PREJETIH RAČUNOV IN POSREDOVANJE PRISTOJNIM NOTRANJIM ORGANIZACIJSKIM ENOTAM TER ZAVRAČANJE RAČUNOV, OBRAČUN DDV, SKRB ZA IZVRŠEVANJE DELA PRORAČUNA V SKLADU S PREDPISI (SKRB ZA DOLOČENE PRORAČUNSKE POSTAVKE IN PROJEKTE NRP), SODELOVANJE PRI IZSTAVLJANJU RAČUNOV IN VODENJU SALDAKONTOV KUPCEV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH OZ. STROKOVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI IZ DELOVNEGA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE PO ODREDBI NADREJENEGA.