Podjetje: MINISTRSTVO ZA FINANCE

Naslov: Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA

-ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE POROČIL,
-OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV GLEDE NA VELJAVNO ZAKONODAJO IN IZVEDBENE AKTE,
-ODGOVORNOST ZA PRAVILEN OBRAČUN PLAČ IN EVIDENCE,
-VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, SESTAVA POROČIL, POTRDIL,
-IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO IN OBRAČUNOM PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA