Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA

Naslov: Podlubnik 1 , 4220 ŠKOFJA LOKA

SESTAVLJA IN PIŠE OBRAČUNSKE LISTE IN SEZNAME IZPLAČIL PLAČ, OBRAČUNAVA PLAČE IN DRUGE OSEBNE PREJEMKE PO PREDPISIH IN JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST IZRAČUNOV, IZDELUJE DOKUMENTACIJO V ZVEZI S PLAČAMI IN DRUGIMI OSEBNIMI PREJEMKI ZA BANKO, ORGANIZACIJO, KI IZVAJA PLAČILNI PROMET, IN DRUGE USTANOV, IZDELUJE LETNI OBRAČUN IZPLAČANIH PLAČ, OBRAČUNAVA IN NAKAZUJE PRISPEVKE, DAVKE IN DRUGE TERJATVE IZ PLAČ OZIROMA IZ NADOMESTIL PLAČ, OBRAČUNAVA IN NAKAZUJE ODTEGLJAJE IN KREDITNE OBVEZNOSTI DELAVCEV IZ PLAČ, VODI OBRAČUNSKE EVIDENCE ODSOTNOSTI Z DELA S PRAVICO DO NADOMESTILA PLAČE IN SKRBI ZA REFUNDACIJE, PRIPRAVLJA OBRAČUNE ŠOLSKIH STORITEV ZA UČENCE, TISKA POLOŽNICE IN KNJIŽI PLAČILA, SKRBI ZA POŠILJANJE OPOMINOV NEPLAČNIKOM ŠOLSKIH STORITEV, SKRBI ZA IZPLAČILO POTNIH STROŠKOV IN OBRAČUNAVA NADOMESTILA V ZVEZI Z DELOM, UREJA ZADEVE V ZVEZI Z REGRESIRANO PREHRANO ZA UČENCE ZAVODA, UREJA EVIDENCO PRIJAV UČENCEV NA ŠOLSKO PREHRANO V PROGRAMU ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE.