Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE

Naslov: Ljubljanska cesta 1 , 3000 CELJE

-USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE,-USKLAJEVANJE DEJANSKEGA IN KNJIŽNEGA STANJA,-IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO IN OBRAČUNOM PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA,-RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA,-IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, – SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU SFS