Podjetje: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

Naslov: Cesta Lole Ribarja 18 , 3325 ŠOŠTANJ

OSNOVNI POGOJ ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA JE 5 STOPNJA EKONOMSKE SMERI, VSAJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA EKONOMSKEM PODROČJU, PASIVNO ZNANJE NEMŠKEGA ALI ANGLEŠKEGA JEZIKA.POGLAVITNE NALOGE:KNJIŽENJE IN IZDELAVA RAČUNOVODSKIH TER KNJIGOVODSKIH LISTIN, SESTAVLJANJE, ZBIRANJE, ANALIZIRANJE IN INTERPRETIRANJE RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH PODATKOV, POZNAVANJE IN SPREMLJANJE ZAKONODAJE, PRIPRAVA RAZLIČNIH STROKOVNIH TEKSTOV, ANALIZ, POROČIL, VODENJE IN VZDRŽEVANJE RAČUNOVODSKIH PODATKOV, EVIDENC IN DOKUMENTOV PO KNJIGOVODSKIH PREDPISIH, SAMOSTOJNO REŠEVANJE PROBLEMOV, OPRAVLJANJE DRUGIH OŽJIH KNJIGOVODSKIH DEL OB UPORABI ZNANJA IN PRAKSE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH KONTROL IN REŠEVANJE TER ODPRAVLJANJE NESKLADIJ, POROČANJE ZUNANJIM INŠTITUCIJAM, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA, PRIPRAVA GRADIV, POJASNIL, UTEMELJITEV ZA POTREBE REVIZORJEV IN OSTALEGA POROČANJA.