Podjetje: METALKA STANOVANJSKE STORITVE PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.

Naslov: Industrijska cesta 1 , 1000 LJUBLJANA

KNJIŽENJE KUPCEV IN DOBAVITELJEV, IZDELAVA OBRAČUNA, KOORDINACIJA Z GLAVNO KNJIGO, IZDELAVA FINANČNIH POROČIL, KOORDINACIJA Z GLAVNO KNJIGO, IZDELAVA FINANČNIH POROČIL, KOORDINACIJA PLAČILNEGA PROMETA, NAROČANJE ANALIZ, VZDRŽEVANJE BAZE PODATKOV, STIK S STRANKAMI, SPREMLJANJE PREDPISOV.