Podjetje: EUROTAS HOTELI, gostinstvo in storitve, d.o.o.

Naslov: Krekov trg 4 , 3000 CELJE

VODENJE STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA,PREVZEMA IN RAZVRŠČA KNJIGOVODSKE LISTINE,PRIPRAVLJA TEMELJNICE ZA KNJIŽENJE,KNJIŽI POSLOVNE DOGODKE,USKLAJUJE ANALITIČNE PODATKE Z GLAVNO KNJIGO,VODI KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV,KNJIŽI NABAVO OSNOVNEGA SREDSTVA,KNJIŽI VREDNOSTNE PODATKE O OSNOVNIH SREDSTVIH V GLAVNO KNJIGO,VODI FINANČNO KNJIGOVODSTVO,PREGLEDUJE RAČUNE DOBAVITELJEV,KONTIRA IN KNJIŽI KNJIGOVODSKE LISTINE PO KONTNEM NAČRTU,PRIPRAVLJA PODATKE ZA OBRAČUN DDV, KNJIŽI BANČNE IZPISKE,VODI KNJIGOVODSTVO SALDAKONTOV,IZDAJA E-RAČUNE.