Podjetje: DIJAŠKI DOM POLJANE

Naslov: POTOČNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA

OBRAČUN OSKRBNINE, VODENJE BLAGAJNE, SPREJEM VPLAČIL IN IZPLAČIL, VODI MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, IN PORABO ŽIVIL, PREJEM IN IZDAJA RAČUNOV, VODENJE EVIDENCE DDV IN OS IN DI…. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV, TERJATVE DO KUPCEV, REKLAMACIJE V ZVEZI Z IZPLAČILI, SODELUJE V IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL, VODI VSO KNJIGOVODSKO DOKUMENTACIJO, POLOG GOTOVINE, POMOČ PRI ADMINISTRACIJI IN DRUGIH RAČUNOVODSKIH DEL……