Podjetje: AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE

Naslov: Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

KONTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SKRB ZA FAKTURIRANJE IN BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ, OBDELAVA POTNIH NALOGOV, SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, SKRB ZA SPOŠTOVANJE PODROČNE ZAKONODAJE, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH SPREMEMB IN NOVOSTI, ADMINISTRATIVNA DELA, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI.