Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

IZBIRA, UPORABA IN RAZLAG USTREZNIH METOD ZA PSIHOLOŠKO OCENJEVANJE POZNAVANJE PROCESA OCENJEVANJA DELOVNEGA KONTEKSTA POZNAVANJE PROCESA OCENJEVANJA DELAZMOŽNOSTI ZA RAZLIČNE NAMENE OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA PROBLEMA IN OKOLIŠČIN MEDSEBOJNO POVEZOVANJE PODATKOV SODELOVANJE V TIMIH PRI OBRAVNAVI PACIENTA POZNAVANJE OBLIK PSIHOLOŠKE POMOČI, KI USTREZAJO OBRAVNAVANEMU PROBLEMU IN ŽIVLJENJSKIM OKOLIŠČINAM PACIENTA POZNAVANJE INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ ZA POSAMEZNE OBLIKE PSIHOLOŠKE POMOČI AKTIVNOSTI V DEJAVNOSTI VAROVANJA ZDRAVJA DELAVCEV IN UPORABA HUMANIZACIJSKIH UKREPOV IDENTIFIKACIJA IN KRITIČNO OCENJEVANJE IZSLEDKOV RAZISKAV, RAZUMEVANJE KVALITATIVNIH IN KVANTITATIVNIH PRISTOPOV V KLINIČNO PSIHOLOŠKEM RAZISKOVANJU OBČUTLJIVOST ZA ETIČNE VIDIKE RAZISKOVANJA RABA ETIČNIH NAČEL UPOŠTEVANJE RAZMERJA MOČI MED STROKOVNJAKOM IN PACIENTOM TER RAZUMEVANJE VPLIVA RAZNOLIKOSTI IN SOCIALNIH NEENAKOSTI NA POSAMEZNIKA PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE UČINKA LASTNEGA VREDNOSTNEGA SISTEMA, OSEBNOSTNIH LASTNOSTI IN ČUSTVENIH STANJ NA DOŽIVLJANJE IN RAVNANJE PRI DELU VKLJUČEVANJE V PROCESE SUPERVIZIJE IN INTERVIZIJE REDNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU SPREMLJANJE E-POŠTO TER OKROŽNICE ZZZS OSNOVNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE OZIROMA DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.