Podjetje: Plastik SI d.o.o.; Plastik SI d.o.o., PE TEHNOCHEM

Naslov: Jurjevica 49 , 1310 RIBNICA

IZVAJANJE OPERACIJ V PROCESU PROIZVODNJE KEMIČNIH IN KOZMETIČNIH IZDELKOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH, IZVAJANJE POTREBNIH KONTROL, POPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA, TEHNOLOŠKO PRIPRAVO DELA, VIZUALNA KONTROLA, SAMOSTOJNO DELO, SPREMLJANJE PROCESA DELA IN PODAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠAVE, SKRB ZA ČISTOČO STROJEV, LINIJ OZ. NJIHOVIH DELOV, POROČANJE IN UKREPANJE PRI NEPRAVILNOSTIH TER SODELOVANJE PRI ODPRAVI NAPAK, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.