Podjetje: Center za socialno delo Severna Primorska

Naslov: Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA

NAČRTUJE KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH, ORGANIZIRA IN IZVAJA KADROVSKA DELA, PRIPRAVLJA IN VODI KADROVSKO DOKUMENTACIJO TER EVIDENCO ZAPOSLENIH, ARHIVIRA KADROVSKO DOKUMENTACIJO, VODI EVIDENCE IN PRIPRAVLJA POROČILA, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE TER IZVAJA DELA V STROKOVNO TEHNIČNIH SLUŽBAH CENTRA, VODI POSTOPKE JAVNIH NAROČIL, VODI POSTOPKE POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA DELA S PRAVNEGA PODROČJA ZAVODA, PRIPRAVLJA POGODBE, DOGOVORE IN DRUGE PRAVNE LISTINE V ZVEZI S KADROVSKIM PODROČJEM, SODELUJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA POROČILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA.