Podjetje: VIŠJE SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJANJE KADROVSKIH OPRAVIL – VNOS, OBDELAVA IN IZPIS PODATKOV IZ KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA, OPRAVLJANJE POSAMEZNIH OPRAVIL VEZANIH NA IZPLAČILO PLAČ, IZDELAVA DOKUMENTOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, VZPOSTAVITEV IN VODENJE EVIDENC ZBIR OSEBNIH PODATKOV, ORGANIZACIJA IN UREDITEV INTERNE KNJIŽNICE SODIŠČA, VODENJE EVIDENCE STROKOVNE LITERATURE, NABAVA IN IZDAJANJE DROBNEGA INVENTARJA IN PISARNIŠKEGA MATERIALA, KOORDINIRANJE IZVAJANJA SODNIŠKEGA PRIPRAVNIŠTVA Z DRUGIMI SODIŠČI, VODENJE KORESPONDENCE S PRIPRAVNIKI PO ODREDBI DIREKTORJA, ORGANIZACIJA SEMINARJEV ZA PRIPRAVNIKE, PREVZEMANJE RAČUNOV V SISTEM E-SU RAC IN RAZPOREJANJE NA ZADEVO, PRENOS RAČUNOV V MFERAC, PRIPRAVA ODREDB ZA PLAČILO IN POSREDOVANJE V PODPIS, EVIDENTIRANJE IN SKRB ZA LIKVIDACIJO RAČUNOV SODNIH POSTOPKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA ALI VODJE SKUPNE FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE.