Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR

Naslov: Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR

IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z OBRAČUNOM PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA (EVIDENTIRANJE ODSOTNOSTI, PRIPRAVA IN VNOS PODATKOV V PROGRAMSKO APLIKACIJO TER KONTROLA IN IZVAJANJE POPRAVKOV OBRAČUNANIH PODATKOV) OPRAVLJANJE STROKOVNO TEHNIČNIH OPRAVIL V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM OBVEZNOSTI DELODAJALCA TER PRAVICAMI IN OBVEZNOSTMI JAVNIH USLUŽBENCEV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, VODENJE EVIDENC PODATKOV JAVNIH USLUŽBENCEV, NUDENJE STROKOVNO TEHNIČNE POMOČI PRI IZVAJANJU POSTOPKA ZAPOSLOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.