Podjetje: SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA

Naslov: Tržaška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA OSNOV ZA IZVAJANJE AKTIVNE KADROVSKE POLITIKE SIQ,
ZBIRANJE POTREB PO DELAVCIH IN OBJAVLJANJE PROSTIH DELOVNIH MEST,
ZBIRANJE PRIJAV KANDIDATOV, VODENJE SELEKCIJSKEGA POSTOPKA IN ORGANIZIRANJE IZVEDBE RAZGOVOROV,
OPRAVLJANJE VSEH POSTOPKOV OB SKLENITVI DELOVNEGA RAZMERJA IN PRIPRAVA VSEH DOKUMENTOV,
IZVAJANJE POSTOPKOV IN PRIPRAVA VSEH DOKUMENTOV V ZVEZI S PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA, VKLJUČNO Z UPOKOJITVAMI,
IZDAJANJE SKLEPOV V ZVEZI Z DELOVNIMI RAZMERJI PO NAVODILIH DIREKTORJA,
UREJANJE VSEH OBLIK ZAVAROVANJA DELAVCEV,
VODENJE EVIDENCE DELOVNE DOBE IN LETNEGA DOPUSTA TER IZDAJANJE TOVRSTNIH SKLEPOV IN OBVESTIL,
PRIPRAVA POSTOPKOV IN DOKUMENTOV V ZVEZI S SPREMEMBAMI POGODB O ZAPOSLITVI, PRIPRAVLJA IN IZDELAVA PREDLOGOV INTERNIH AKTOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA IN SKRB ZA NJEGOVO IZVAJANJE,
SPREMLJANJE IZOBRAŽEVANJA SODELAVCEV IN AŽURNO VODENJE EVIDENCE IZOBRAŽEVANJ, DAJANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z DELOVNIMI RAZMERJI, IZVAJANJE ŠTIPENDIJSKE POLITIKE V SKLADU S PLANOM, AŽURNO VODENJE EVIDENC S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, IZDELAVA RAZLIČNIH PREGLEDOV S KADROVSKIMI PODATKI IN STATISTIČNIH POROČIL ZA ZUNANJE INSTITUCIJE, IZDELAVA DOKUMENTOV S PODROČJA SISTEMA KAKOVOSTI.