Podjetje: UM; UM FKKT

Naslov: SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR

OPRAVLJANJE TEHNIČNO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, OPREMI IN INVENTARJU. TEHNIČNA POMOČ PRI PREVZEMU OPREME, MATERIALA IN VZDRŽEVALNIH DELIH. VZDRŽUJE VODOVODNE IN TOPLOVODNE INSTALACIJE TER KLIMATSKE NAPRAVE. SESTAVLJA IN RAZSTAVLJA POHIŠTVO IN DRUGO NOTRANJO OPREMO. PRIPRAVLJA RAZSTAVNE PROSTORE, MONTIRA IN SERVISIRA OPREMO PREDAVALNIC IN KABINETOV. PRENAŠA KEMIKALIJE IN TEŽJE APARATE V LABORATORIJIH ČLANICE. NABAVLJA IN PREVAŽA VODOINSTALACIJSKI MATERIAL ZA POTREBE TEHNIŠKIH FAKULTET. OPRAVLJA DEŽURSTVA ČLANICE. SODELUJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI VZDRŽEVALNIH DEL, IZVAJA PERIODIČNA ČIŠČENJA OPREME IN OKOLJA. POROČA O DELU, MOREBITNIH ZAPLETIH IN DODATNIH ZAHTEVAH NADREJENEMU DELAVCU. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.