Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

IZVAJA REDNI PREGLED VZDRŽEVANJA STAVBE.
OPRAVLJA PREGLEDE OPREME TER KONTROLIRA PARAMETRE.
SKRBI ZA BREZHIBNOST OPREME, IZVAJA RUTINSKA POPRAVILA.
IZVAJA UKREPE ZA VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA.
OPRAVLJA NUJNA KURIRSKA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.
OPRAVLJA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNE NALOGE V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM.
SKRBI ZA OPREMLJENOST PREDAVALNIC Z UČNIMI PRIPOMOČKI TER ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME IN UČNIH PRIPOMOČKOV.
DAJANJE INFORMACIJ IN USMERJANJE OBISKOVALCEV FAKULTETE.
VRATARSKA DELA, NADZOR VHODOV, ODHODOV, PROSTOROV FAKULTETE PRED ZAPIRANJEM.
HRAMBA IN IZDAJA KLJUČEV.
PREJEMA IN ODDAJA POŠTNE POŠILJKE SLUŽBI ZA POŠTNE STORITVE.