Podjetje: UM; UM FOV

Naslov: KIDRIČEVA CESTA 55 A, 4000 KRANJ

SKRBI ZA BREZHIBNOST OPREME, IZVAJA RUTINSKA POPRAVILA.
IZVAJA UKREPE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA.
OPRAVLJA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNE NALOGE V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM.
POROČA O DELU, MOREBITNIH ZAPLETIH IN DODATNIH ZAHTEVAH NADREJENEMU DELAVCU.
PREGLEDUJE PRISPELO POŠTO, UGOTAVLJA MOREBITNE POŠKODBE IN PODPISUJE IZDAJNICE.
RAZNAŠA POŠTO PO ODDELKIH IN STROKOVNIH SLUŽBAH.
VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (DOHODI, DOVOZI, PARKIRIŠČA, ZELENICE, PARKI …).
OPRAVLJA NUJNA KURIRSKA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.
DAJANJE INFORMACIJ IN USMERJANJE OBISKOVALCEV FAKULTETE.
POSREDOVANJE NUJNIH SPOROČIL POSAMEZNIM DELAVCEM FAKULTETE.
VRATARSKA DELA, NADZOR VHODOV, ODHODOV, PROSTOROV FAKULTETE PRED ZAPIRANJEM.
HRAMBA IN IZDAJA KLJUČEV.
PREJEMA IN ODDAJA POŠTNE POŠILJKE SLUŽBI ZA POŠTNE STORITVE.
IZVAJA ADMINISTRATIVNE IN TEHNIČNE NALOGE NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV.
UPRAVLJA S SPECIALNIMI NAPRAVAMI, INSTALACIJO IN OPREMO.
OPRAVLJA NUJNE INTERVENCE PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA.
SKRBI ZA ZAVAROVANJE OBJEKTA PO ZAKLJUČKU DELOVNEGA ČASA.
SPREJEMA TELEFONSKE KLICE, PREVEZUJE, ODGOVARJA NANJE TER PRENAŠA TELEFONSKA SPOROČILA.
SKRBI ZA OPREMLJENOST PREDAVALNIC Z UČNIMI PRIPOMOČKI TER ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME IN UČNIH PRIPOMOČKOV.
IZVAJA TEHNIČNE PREGLEDE PROSTOROV V ZGRADBI (ZAPIRANJE, ODPIRANJE OKEN, PREGLED GORLJIVOSTI LUČI, DELOVANJE TELEFONSKIH APARATOV, PREGLED STIKAL, VTIČNIC, GRETJA RADIATORJEV).
SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE.