Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJANJE NAČRTOVANEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA ZGRADB, OPREME IN OKOLJA, VKLJUČNO S ŠČITENJEM PRED NEUGODNIMI ZUNANJIMI VPLIVI,
OPRAVLJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA SPLOŠNA VZDRŽEVALNA DELA,
OPRAVLJANJE LAŽJIH MONTAŽ IN VZDRŽEVALNIH DEL TEHNIČNIH NAPRAV, OPREME, INVENTARJA, OGREVALNIH SISTEMOV TER POŽARNO-VARNOSTNIH NAPRAV.
ODKRIVANJE VZROKOV OKVAR IN OPOZARJANJE NADREJENIH NANJE,
OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA.