Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA

Naslov: POLJE 40 , 6310 IZOLA – ISOLA

OBDELUJE ŽIVILA IN KUHA HRANO ZA PACIENTE IN SAMOPOSTREŽNO RESTAVRACIJO. PRIPRAVLJA SLADICE. DELI HRANO NA »TABLETNEM TRAKU«. IZVAJANJE PRIPRAVE HRANE PO NAČELIH HACP-A TER RACIONALNO SKRBI ZA PORABO ŽIVIL IN POTROŠNEGA MATERIALA.