Podjetje: UM; UM PF

Naslov: Mladinska ulica 9 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVLJA PREDAVALNICE IN OSTALE PROSTORE ZA VSAKODNEVNO IZOBRAŽEVALNO DELO V PROSTORIH FAKULTETE. SKRBI ZA VZDRŽEVANJE ČISTOČE V ZGRADBI FAKULTETE. SKRBI ZA VZDRŽEVANJE ČISTOČE V OKOLICI FAKULTETE, PREDVSEM NA ZELENEM DELU DVORIŠČA. ČISTI IN VZDRŽUJE PISARNIŠKO IN DRUGO OPREMO PROSTOROV. ČISTI STEKLENE POVRŠINE IN SVETILA. NEGUJE RASTLINE V OBJEKTU IN OKOLICI. VODI FAKULTETNO SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA. VODI EVIDENCE IZDANEGA MATERIALA IN ČISTILNIH SREDSTEV TER NA OSNOVI POTREB FAKULTETE PREDLAGA TAJNIKU FAKULTETE NAROČILO MATERIALA IN ČISTILNIH SREDSTEV. SKRBI ZA ZAVAROVANJE OBJEKTA PO ZAKLJUČKU DELOVNEGA ČASA. SERVIRA KAVO OZ. PRIGRIZEK NA DELOVNIH SESTANKIH, POSVETIH IN PRIREDITVAH FAKULTETE. OPRAVLJA OBČASNO MANJ ZAHTEVNA TEHNIČNA IN ADMINISTRATIVNA DELA V EKONOMATU FAKULTETE. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU DEKANA ALI TAJNIKA FAKULTETE.