Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA BOLNIŠKEM ODDELKU, PRILAGAJANJE DELA TRENUTNIM POTREBAM ODDELKA IN POSAMEZNIKA, TEDENSKO NAROČANJE IN DVIGOVANJE ČISTIL IZ SKLADIŠČA, DNEVNO ODVAŽANJE SMETI NA CENTRALNO DEPONIJO.