Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

DNEVNA IN TEDENSKA IN MESEČNA ČIŠČENJA AMBULANTNIH, SANITARNIH IN OSTALIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV ZD (HODNIKI, STOPNICE, VHODI…) PO PROGRAMU OBVLADOVANJA ČISTOČE ČIŠČENJE MANJŠIH STEKLENIH POVRŠIN RAZKUŽEVANJE DOLOČENIH POVRŠIN IN PREDMETOV (TLA, STENE, KLJUKE, STIKALA, STOPNIŠČNE OGRAJE, NOGE APARATUR….) PO PROGRAMU PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU POBIRANJE IN PRAVILNO ODLAGANJE KOMUNALNIH, ZDRAVSTVENIH (NEVARNIH IN NENEVARNIH) IN OSTALIH LOČENO ZBRANIH ODPADKOV ZDRAVSTVA Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL IZ NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI V ZAVODU GENERALNA ČIŠČENJA TALNIH POVRŠIN REDNO DNEVNO, TEDENSKO IN MESEČNO EVIDENTIRANJE ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA PREDMETOV IN POVRŠIN PRENOS ZNANJ REDNA IZOBRAŽEVANJA IZ VARSTVA PRI DELU, ČIŠČENJA, HIGIENE IN RAZKUŽEVANJA KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU SPREMLJANJE E-POŠTE POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.