Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

VZDRŽUJE ČISTOČO IN UREJA DELOVNE PROSTORE. VODI PRIROČNO SKLADIŠČE POTROŠNIŠKEGA MATERIALA. VODI EVIDENCE IZDANEGA MATERIALA IN ČISTILNIH SREDSTEV. VZDRŽUJE ČISTOČO NA DOSTOPIH V STAVBO, STOPNIŠČU IN POMOŽNIH PROSTORIH. ČISTI IN VZDRŽUJE PISARNIŠKO IN DRUGO OPREMO PROSTOROV. ČISTI STEKLENE POVRŠINE IN SVETILA. NEGUJE RASTLINE V OBJEKTU IN OKOLICI. VZDRŽUJE ČISTOČO V OKOLICI OBJEKTA. SKRBI ZA ZAVAROVANJE OBJEKTA PO ZAKLJUČKU DELOVNEGA ČASA. SERVIRA KAVO OZ. PRIGRIZEK NA DELOVNIH SESTANKIH, POSVETIH IN PRIREDITVAH UNIVERZE. POMAGA PRI FOTOKOPIRANJU IN MANJ ZAHTEVNIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVILIH. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.