Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK

DNEVNA, TEDENSKA IN MESEČNA ČIŠČENJA AMBULANTNIH, SANITARNIH IN OSTALIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV ZD (HODNIKI, STOPNICE, VHODI,…), PO PROGRAMU OBVLADOVANJA ČISTOČE, ČIŠČENJE MANJŠIH STEKLENIH POVRŠIN, RAZKUŽEVANJE DOLOČENIH POVRŠIN IN PREDMETOV (TLA, STENE, KLJUKE, STIKALA, STOPNIŠČNE OGRAJE, NOGE APARATUR,…), PO PROGRAMU PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, POBIRANJE IN PRAVILNO ODLAGANJE KOMUNALNIH, ZDRAVSTVENIH (NENEVARNIH IN NEVARNIH) IN OSTALIH LOČENO ZBRANIH ODPADKOV ZDRAVSTVA Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL IZ NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI V ZAVODU, RAZDELJEVANJE ČISTEGA PERILA, GENERALNA ČIŠČENJA TALNIH POVRŠIN, REDNO DNEVNO, TEDENSKO IN MESEČNO EVIDENTIRANJE ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA PREDMETOV IN POVRŠIN ITD.