Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO IZVAJANJE KADROVSKIH POSTOPKOV OD ZAPOSLOVANJA DO PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV, KI SO PODPORA DELOVNEMU PROCESU,
IZDELAVA POROČIL, ANALIZ IN VODENJE STATISTIKE,
UREJANJE SOCIALNO VARSTVENE IN INVALIDSKE PROBLEMATIKE,
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI S PODROČJA STROKE.