Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

OPIS DEL IN NALOG:
1. PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE DEJAVNOST NOE,
2. PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA DELA NOE,
3. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PREDLOGOV IN PLANOV S PODROČJA DELA NOE,
4. PRIPRAVLJANJE OBJAV IN RAZPISOV TER VODENJE POSTOPKOV S PODROČJA DELA NOE,
5. ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV O PREDVIDENIH POSLOVNIH PROCESIH IN STANJIH NA PODROČJU DELA,
6. OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA.