Podjetje: UM; UM EPF

Naslov: Razlagova ulica 14 , 2000 MARIBOR

ADMINISTRIRA IN UREJA SPLETNI PORTAL. SKRBI ZA RAZVOJ NOVIH FUNKCIONALNOSTI SPLETNEGA PORTALA. PRIPRAVLJA IN IZVAJA IZOBRAŽEVANJA ZA SKRBNIKE PORTALA. NUDI POMOČ PRI PROMOCIJI FAKULTETE. SKRBI ZA RAZVOJ NOVIH FUNKCIONALNOSTI INTRANETA. SKRBI ZA RAZVOJ NOVIH FUNKCIONALNOSTI E-UČILNIC. IZVAJA STROKOVNA OPRAVILA POVEZANA S ŠTUDENTI IN ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI. PRIPRAVLJA GRADIVA ZA AKREDITACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. ARHIVIRA DOKUMENTACIJO. UREJA INFORMACIJE V TISKANIH GRADIVIH, NA PORTALU FAKULTETE IN DRUGIH MEDIJIH. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.