Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI IN VARNOSTI UNIVERZITETNEGA RAČUNALNIŠKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA, DIAGNOSTIKA IN ODPRAVA NAPAK NA OMREŽJU, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA NAMESTITEV OMREŽNE OPREME TER KONFIGURIRANJE OMREŽNIH NAPRAV, VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME NA OMREŽNIH NAPRAVAH. ANALIZA STROJNE OPREME, PODAJANJE PREDLOGOV ZA NOVO STROJNO OPREMO IN SPREMEMBO. ARHITEKTURE ZA ODPRAVO OZKIH GRL, VARNOSTNIH LUKENJ IN POVEČANJE KAPACITET. IZVAJANJE POSEGOV V OMREŽJU V SKLADU S POSTAVLJENIMI KONFIGURACIJAMI IN POLITIKO UPRAVLJANJA SPREMEMB. DOKUMENTIRANJE POSEGOV. MONITORING DELOVANJA OMREŽJA IN OMREŽNIH NAPRAV, KI MORAJO DELOVATI PO UVELJAVLJENIH STROKOVNIH STANDARDIH. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL IN SISTEMSKIH NADGRADENJ. SKRB ZA USTREZNO PODPIRANJE SODOBNIH PROTOKOLOV IN PRIKLJUČITEV NAPRAV. ZASNOVA, UPRAVLJANJE IN ORKESTRACIJA OMREŽNIH AVTOMATIZACIJSKIH TEHNOLOGIJ. AVTOMATIZACIJA OMREŽNIH OPRAVIL. VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA NADZOR IN SPOROČANJE V PRIMERU TEŽAV. KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI, ČLANICAMI IN ODJEMALCI. SKRB ZA SISTEMSKO IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO. DELOVANJE PRI DELU INVENTURNIH KOMISIJ. ADMINISTRACIJA NASLOVNEGA PROSTORA UM. UPRAVLJANJE DNS STREŽNIKOV. OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENIH.