Podjetje: UP; UP IAM

Naslov: Muzejski trg 2 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PRIJAVA PROJEKTOV (FINANČNO PLANIRANJE), ADMINISTRATIVNO VODENJE PROJEKTOV, SKRB ZA FINANCE NA PROJEKTIH, SAMOSTOJNO SVETOVANJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKOVANJE POROČIL, SKLEPOV IN STALIŠČ Z DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINACIJA, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE RAZLIČNIH UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN INFORMACIJ Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.