Podjetje: UM; UM EPF

Naslov: Razlagova ulica 14 , 2000 MARIBOR

STROKOVNO DELO ZA RAZISKOVALNI PROJEKT ˝INTERREG REGIO HELP˝. IZVAJA STROKOVNA OPRAVILA POVEZANA Z RAZISKOVALNIM DELOM. SODELUJE PRI POSTOPKIH PRIJAVE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV. OPRAVLJA STROKOVNA DELA ZA PODPORO IZVAJANJA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV (POGODBE, DOKUMENTACIJA, POROČILA, …). SODELUJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA KOMISIJE IN ORGANE FAKULTETE OZ. UNIVERZE TER ZAPISNIKOV. SPREMLJA JAVNE RAZPISE V IZBRANIH PROGRAMIH ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST IN O NJIH INFORMIRA RAZISKOVALCE NA FAKULTETI.SPREMLJA JAVNE RAZPISE V IZBRANIH PROGRAMIH ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST IN O NJIH INFORMIRA RAZISKOVALCE NA FAKULTETI. UREJA EVIDENCE ZA POTREBE RAZISKOVALNEGA DELA. IZVAJA STROKOVNA OPRAVILA POVEZANA Z IZDAJANJEM MONOGRAFIJ. PRIPRAVLJA STATISTIČNE ANALIZE. SODELUJE PRI STROKOVNIH DELIH PRIPRAVE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV IN LETNIH POROČIL. ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA. UREJA INFORMACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA V TISKANIH GRADIVIH, NA PORTALU FAKULTETE, UNIVERZE IN DRUGIH MEDIJIH. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.