Podjetje: UM; UM EPF

Naslov: Razlagova ulica 14 , 2000 MARIBOR

STROKOVNO DELO ZA RAZISKOVALNI PROJEKT ˝INTERREG SMART PRODUCTION˝. IZVAJA STROKOVNA OPRAVILA POVEZANA S ŠTUDENTI IN ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI. STROKOVNA DELA VODENJA POSTOPKOV VPISA. STROKOVNA DELA VODENJA POSTOPKOV, KI SO POVEZANI Z OPRAVLJANJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI. PRIPRAVA URNIKOV ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA PROCESA. PRIPRAVA IZPITNIH ROKOV. PRIPRAVA GRADIV ZA KOMISIJE IN ORGANE FAKULTETE OZ. UNIVERZE TER ZAPISNIKOV. IZSTAVLJANJE DOKUMENTOV IN POTRDIL. VODENJE EVIDENC (ŠTUDENTOV, DIPLOMANTOV, ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI). EVIDENTIRANJE, NADZOR IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJANJA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI (IZPITI, KREDITNI ŠTUDIJ). STROKOVNA DELA VODENJA POSTOPKOV PRIJAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNIH DEL (PRIJAVA IN POTRJEVANJE TEM, IZSTAVLJANJE ODLOČB IN ZAPISNIKOV O ZAGOVORU ZAKLJUČNIH DEL, PRIPRAVA DIPLOMSKIH LISTIN IN PRILOGE K DIPLOMAM ZA TISK, PODELITEV DIPLOM). PRIPRAVA ANALIZ IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA AKREDITACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. PLANIRA PROMOCIJO S POSEBNIM POUDARKOM NA NAJNOVEJŠIH DOGNANJIH S PODROČJA PROMOCIJSKIH IN MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH. IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA.