Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN IZBOLJŠAVE S STROKOVNEGA PODROČJA. SVETUJE ČLANICAM PRI PREOBLIKOVANJU DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. VODI POSTOPKE SPREMEMB DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. SVETUJE DOMAČIM IN TUJIM KANDIDATOM, KI SE ZANIMAJO ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ IN ZA PRIDOBITEV MOŽNOSTI FINANCIRANJA. SVETUJE DOKTORSKIM ŠTUDENTOM V ZVEZI S ŠTUDIJEM. SODELUJE V POSTOPKIH, KI JIH VODI UM ZA KANDIDATE, KI SE PRIJAVLJAJO ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA. SODELUJE PRI VODENJU POSTOPKOV POTRDITVE TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ NA UM. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. PROUČUJE PRAKSO, ZAKONE, PREDPISE, EU USMERITVE IN O NOVOSTIH OBVEŠČA SLUŽBE UNIVERZE IN ČLANIC. SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DOKTORSKE ŠOLE OZ. DRUGIH ORGANIZACIJSKIH OBLIK.OBLIKUJE STROKOVNE PODLAGE ZA ODLOČANJE O PROJEKTIH IN PROGRAMIH. ORGANIZIRA PODPORNE AKTIVNOSTI, POTREBNE PRI UVAJANJU NOVIH DOKTORSKIHJ ŠTUD. PROGRAMOV. NADOMEŠČA VODJO SLUŽBE V NJEGOVI ODSOTNOSTI. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM. VODI POSTOPKE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA IN PO POOBLASTILU TUDI ODLOČA. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH. PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO, VODI POSTOPKE IN IZDAJA SKLEPE ZA KOMISIJO ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV.