Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

IZVEDBA RAZVOJNO RAZISKOVALNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU HPC,
NAČRTOVANJE IN IZVEDBA NAMESTITEV OPREME.
UPRAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, NAČRTOVANJE, NAMEŠČANJE, KONFIGURIRANJE IN VZDRŽEVANJE, TESTIRANJE,
NADZOR RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, IZVAJANJE MONITORINGA, RAZVOJ DOKUMENTACIJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV,
IZVAJANJE PROCESOV ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE STREŽNIKOV (NPR. UGLAŠEVANJE, NAMEŠČANJE POPRAVKOV)
SPREMLJANJE IN NADZOR UČINKOVITOSTI, ZANESLJIVOSTI TER RAZPOLOŽLJIVOSTI VIROV GLEDE NA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER POSTAVLJENO POLITIKO UPRAVLJANJA KAPACITET PO POTREBI IZVAJANJE UGLAŠEVANJA,
ANALIZA STROJNE TER PROGRAMSKE OPREME IN KONFIGURACIJ, PODAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE,
NAČRTOVANJE ARHITEKTURE ZA ODPRAVO OZKIH GRL, VARNOSTNIH LUKENJ IN POVEČANJE KAPACITET,
DOLOČANJE IN UPORABA STANDARDOV (PROTOKOLOV) V SISTEMIH,
DIAGNOSTIKA IN ODPRAVA NAPAK,
SKRB ZA SISTEMSKO IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO.
IZVAJANJE OPRAVIL V PODATKOVNEM CENTRU.
ZASNOVA, UPRAVLJANJE, ORKESTRACIJA TER AVTOMATIZACIJA TEHNOLOGIJ IN OPRAVIL,
UPRAVLJANJE DOSTOPOV,
IMPLEMENTIRANJE IN UPRAVLJANJE Z ORODJI ZA PROŽENJE OPRAVIL, NJIHOVO SPREMLJANJE,
OCENJEVANJE VPLIVA NEPRAVILNIH ZAKLJUČEVANJ NA KONČNE UPORABNIKE,
UPRAVLJANJE VARNOSTNIH KOPIJ,…