Podjetje: UP; UP FHŠ

Naslov: Titov trg 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PRAVNIH PODLAG, DOKUMENTACIJE IN DELOVNE AKTE ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE, REŠEVANJE ZADEV IN KOORDINIRANJE DELA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA NOE, PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA NOE, PROUČEVANJE PRAKS, ZAKONOV, PREDPISOV S PODROČJA DELA NOE IN O NOVOSTIH OBVEŠČA NADREJENE, PRIPRAVLJANJE STROKOVNE PODLAGE PRI IZDELAVI PREDLOGOV IN PLANOV S PODROČJA DELA NOE, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DELA PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA.