Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PRAVNIH PODLAG, DOKUMENTACIJO IN DELOVNE AKTE ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE,
REŠEVANJE ZADEV IN KOORDINIRANJE DELA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA NOE, PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA NOE, PROUČEVANJE PRAKS, ZAKONOV, PREDPISOV S PODROČJA DELA NOE IN O NOVOSTIH OBVEŠČA NADREJENE, PRIPRAVLJANJE STROKOVNE PODLAGE PRI IZDELAVI PREDLOGOV IN PLANOV S PODROČJA DELA NOE, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DELA PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA. PRAVNIH PODLAG, DOKUMENTACIJO IN DELOVNE AKTE ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE, REŠEVANJE ZADEV IN KOORDINIRANJE DELA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA NOE, PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA NOE, PROUČEVANJE PRAKS, ZAKONOV, PREDPISOV S PODROČJA DELA NOE IN O NOVOSTIH OBVEŠČA NADREJENE, PRIPRAVLJANJE STROKOVNE PODLAGE PRI IZDELAVI PREDLOGOV IN PLANOV S PODROČJA DELA NOE, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DELA PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA.