Podjetje: UM; UM, FF

Naslov: KOROŠKA CESTA 160, 2000 MARIBOR

UREJANJE PREDMETOV, PREDMETNIKOV, NOSILCEV, IZVAJALCEV IN DRUGIH ŠTUDIJSKIH EVIDENC V BAZAH PODATKOV. VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z MANJŠIMI IN VEČJIMI SPREMEMBAMI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA PRISTOJNE KOMISIJE IN SENAT, VODENJE EVIDENC POTRJENIH SPREMEMB,…). VODENJE EVIDENC SPREMEMB ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V POSTOPKU, KRONOLOŠKO VODENJE SPREMEMB, AŽURIRANJE SPREMEMB ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V AIPS-U TER NA SPLETNIH STRANEH FAKULTETE. VODENJE POSTOPKOV AKREDITACIJE NOVIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (PRIDOBIVANJE ALI PRIPRAVA GRADIV, SVETOVANJE PRIPRAVLJAVCEM GRADIV, POSREDOVANJE GRADIV V ODLOČANJE PRISTOJNI KOMISIJI IN SENATU). SKRB ZA AŽURIRANJE JAVNO OBJAVLJENIH PODATKOV O SPREMEMBAH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. OBVEŠČANJE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE O POTRJENIH SPREMEMBAH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN DATUMOM VELJAVNOSTI. VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI S PONOVNO AKREDITACIJO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. PREVERJANJE SKLADNOSTI NAJAV/ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV/URNIKOV. VODENJE POSTOPKA NAJAVE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z NAJAVO TER SODELOVANJE S KADROVSKO IN FINANČNO-RAČUNOVODSKO SLUŽBO V ZVEZI Z NAVEDENIM. IZVAJA KONTROLO NAPOVEDI IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV. VNOS NAJAVE (PLAN IN REALIZACIJA) V AIPS.VODENJE EVIDENCE SPREMEMB NAJAV. VODENJE ARHIVA URNIKOV (PO IZVAJALCIH, PO PROGRAMIH…)…