Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S STROKOVNEGA PODROČJA. PRIPRAVLJA OSNUTKE SPLOŠNIH AKTOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL, POGODB IN SKLEPOV. IZVAJA PRAVNO SVETOVANJE IN SESTAVLJA PRAVNA MNENJA ZA STRANKE V POSTOPKIH. IZDAJA ODLOČBE, VODI POSTOPKE REGISTRACIJE, VODI POSTOPKE IZVRŠBE IN NUDI PRAVNO POMOČ V DELOVNO PRAVNIH ZADEVAH. SODELUJE V POSTOPKIH UPRAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI UNIVERZE. SODELUJE V POSTOPKIH V SKLADU Z DELOVNO PRAVNO ZAKONODAJO IN PRIPRAVLJA OSNUTKE DOKUMENTOV ZA ZASTOPNIKE IN POOBLAŠČENCE UNIVERZE. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. PROUČUJE PRAKSO, ZAKONE, PREDPISE IN O NOVOSTIH OBVEŠČA SLUŽBE UNIVERZE IN ČLANIC. ZBIRA IN UREJA PODATKE O PREDVIDENIH POSLOVNIH PROCESIH IN STANJIH. ANALIZIRA UGOTOVLJENE ODMIKE IN IZDELUJE POROČILA ZA NADREJENEGA. PRIPRAVLJA GRADIVA ZA DELO ORGANOV IN KOMISIJ IN PIŠE ZAPISNIKE. IZDELUJE PREGLEDE O PREDLOGIH IN SKLEPIH ORGANOV IN KOMISIJ UM TER NADREJENEMU POROČA O REALIZACIJI SKLEPOV. OBLIKUJE STROKOVNE PODLAGE ZA ODLOČANJE O PROJEKTIH IN PROGRAMIH. REŠUJE PRAVNE ZADEVE IN PRIPRAVLJA PRAVNE AKTE (NPR. ODLOČBE, SKLEPE, PRITOŽBE, ORGANIZACIJSKA NAVODILA ITD.). SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM. NADOMEŠČA NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). VODI POSTOPKE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA IN PO POOBLASTILU TUDI ODLOČA. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.