Podjetje: UM; UM FOV

Naslov: KIDRIČEVA CESTA 55 A, 4000 KRANJ

STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA – ZAHTEVNEJŠI PRIMERI). VNOS BIBLIOGRAFSKIH ENOT V COBISS IN IZPISI BIBLIOGRAFIJE. INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO DELO. KOMUNIKACIJA S PEDAGOŠKIMI IN RAZISKOVALNIMI SODELAVCI. POSREDOVANJE INFORMACIJ O BAZAH PODATKOV. POIZVEDOVANJE PO GRADIVU. MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA IN VSA OPRAVILA, VEZANA NANJO. INFORMIRANJE UPORABNIKOV O POSLOVANJU KNJIŽNICE IN O KNJIŽNIČNEM FONDU. SVETOVANJE PRI IZBIRI LITERATURE IN KNJIŽNEGA GRADIVA ZA DIPLOMSKE NALOGE. SVETOVANJE PRI IZBORU DIPLOMSKIH NALOG TER PODROČIJ ZA OBLIKOVANJE DIPLOMSKIH DEL. IZPOSOJANJE BIBLIOTEČNEGA GRADIVA IZ KNJIŽNICE. VODENJE EVIDENCE O UPORABNIKIH. VODENJE DATOTEKE IN KARTOTEKE IZPOSOJEVALCEV IN IZPOSOJENIH KNJIG. POŠILJANJE OPOMINOV ZA NEPRAVOČASNO VRNJENO LITERATURO. PREVZEMANJE VRNJENE LITERATURE. IZPOSOJANJE BIBLIOTEČNEGA GRADIVA V ČITALNICO. ARHIVIRANJE BIBILIOTEČNEGA GRADIVA TER DOMAČE IN TUJE PERIODIKE. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU).