Podjetje: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Naslov: LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO ZBIRANJE, PREVERJANJEIN ANALIZIRANJE PODATKOV NA NIVOJU INŠTITUTA, ORGANIZACIJSKIH ENOT IN PROJEKTOV, PRIPRAVA POGLOBLJENIH ANALIZ FINANČNIH PODATKOV ZA POTREBE NOTRANJEGA ODLOČANJA, IZDELAVA MESEČNIH POROČIL TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POLLETNIH IN LETNIH POROČIL, IZVAJANJE NOTRANJIH KONTROL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV, SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH, SPREMLJANJE REZULTATOV PO PROGRAMIH, SPREMLJANJE REALIZACIJE, PRAVOČASNO OBVEŠČANJE VODSTVA O ODSTOPANJIH OD PLANOV, PODAJANJE PREDLOGOV UKREPOV,PREPOZNAVANJE POTREB UPORABNIKOV INFORMACIJ Z NAMENOM SPREMINJANJA/DODAJANJA VSEBIN V OKVIRU POSLOVNEGA OBVEŠČANJA, PRIPRAVA RAZNIH ANALIZ, POROČIL (VKLJUČNO S POROČILOM ZA TERCIARNO DEJAVNOST), STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE,SODELOVANJE Z DRUGIMI ODDELKI ZNOTRAJ SLUŽBE IN SLUŽBAMI INŠTITUTA KOT CELOTE, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJEPRI REVIZIJAH IN DRUGIH OBLIKAH NADZORA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN DRUGIH PREDPISOV TER NAVODIL IZ SVOJEGA PODROČJA DELA TER PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZVEDBO V PRAKSI, VZDRŽEVANJE ŠIFRANTOV DIMENZIJ IN STORITEV V RAČUNALNIŠKIH PROGRAMIH INŠTITUTA, ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO OZ. NADGRADNJO PROGRAMOV, IMPLEMENTACIJA,VZDRŽEVANJE IN TESTIRANJE IZBOLJŠAV IN REŠITEV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG SODELAVCEV V ČASU NADOMEŠČANJA TER SODELOVANJE PRI DRUGIH NALOGAH.