Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Naslov: Šlajmerjeva ulica 6 , 1000 LJUBLJANA

UVAJANJE ZAPOSLENIH V PROJEKTNI NAČINA DELA SKLADNO S »PRAVILNIKOM O PROJEKTNEM DELU NA ZTM« PRI VODENJU VSEH PROJEKTOV, SODELOVANJE Z ZAPOSLENIMI, KI OPRAVLJAJO RAZVOJNO-RAZISKOVALNO DEJAVNOST, NUDENJE PODPORE,SPREMLJANJE IZVAJANJA RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI (PO VSEBINI OZ. VRSTI PROJEKTOV, PO OE, PO NARAVNIH VRSTAH, IPD.),PRIPRAVA INFORMACIJ S PODROČJA RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI ZA NOTRANJE UPORABNIKE, IZDELAVA RAZLIČNIH POROČIL S PODROČJA RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI MESEČNIH POROČIL IN LETNEGA POROČILA ZAVODA, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA OB ODSOTNOSTI OSTALIH IZVAJALCEV PLAČILNEGA PROMETA,OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILU VODJE, NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE FINANCE OB ODSOTNOSTI.