Podjetje: UP; UP PEF

Naslov: Cankarjeva ulica 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJA LABORATORIJSKE VAJE, POMAGA UČITELJU PREDMETA PRI POUKU, IZVAJA PRIPRAVE NA LABORATORIJSKE VAJE, PRIPRAVLJA MATERIAL IN DRUGE DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE ZA IZVEDBO VAJ IN OPRAVLJA DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA S ŠTUDENTI.