Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA DELA NOE, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVLJANJE GRADIV IN SODELOVANJE NA SEJAH IN DELOVNIH SESTANKIH, PISANJE ZAPISNIKOV IN POVZETKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH AKTOV IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, TEHNIČNO SPREMLJANJE DELA KOMISIJ IN DRUGIH STROKOVNIH ORGANOV, SKRBI ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE VODSTVA ČLANICE ALI UNIVERZE TER STROKOVNIH SODELAVCEV O IZBRANIH PODATKIH NOTRANJEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNA DEL PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA.